Hvem har vært her? Innovasjonsdagen 2019

“Innovasjon – Fra idé til konkurransefortrinn” .

På denne reisen fikk dagens- og morgendagens innovatører, gründere og ledere faglig påfyll og inspirasjon. Talere fra ulike virksomheter som har lykkes med innovasjon, delte erfaringer og synspunkt.

Konferansier: Truls Berg, Inspirator Nina Hanssen, FBI Conference

—————————————————————————————————

PROGRAM

Konferansen ble åpnet av Marianne Borgen, Ordfører i Oslo

 • What in the world happens in our world?

  • Phil Komarny, Innovation superstar from SalesForce

  • Jonas Birgersson, Swedish innovation superstar from BRIKKS

  • Noburo Kenno, Innovation superstar from Japan Innovation Network

 • What’s cooking in Norway?

  • Bjørn Kjos, Founder & CEO of Norwegian

  • Åsne Havnelid, CEO of Norsk Tipping

  • Bjarte Bognes, CFO of Equinox

Debate & Round Table Discussion

 • Holistic Leadership – Plato’s old dream or new reality? Panel discussion

  • Alfred Tolle

  • Marcus Hjelleset

  • Jennifer Vessels

LUNCH!

 • Art, Social shift and new ways to contribute

  • Katinka Greve Leiner, FERD

  • Ragnhild Nilsen, CEO, SmartEggs

 • Are universities really necessary in the future?

  • Oddgeir Tveiten

  • Arne Krokan

BREAK

 • Innovation leadership

  • Yngvar Ugland

  • Inger Blekeli Spiten DNB

  • Anne-Kari Bratten, SPEKTER

  • Marianne Aasen, dir. Simula

  • Kirsten Marie Holmen, Daglig leder, Magic North AS

 • Why failing brilliantly is key to success

  • Paul Iske

Closing remarks: Truls Berg og Nina Hanssen

————————————————————————————————

PRESENTASJON AV NOEN AV ÅRETS FORELESERE:

Marianne Aasen, Direktør for Simula School of Research and Innovation (Simulaskolen)

Marianne stiller spørsmålet: Hvordan satse på livslang lærling for alle?

Marianne Aasen er direktør for Simula School of Reserach and Innovation (Simulaskolen). Hun er opptatt av “Utdanninger i et innovativt arbeidsliv i stadig endring.» Norge er et velutviklet land med en solid velferdsstat takket være befolkningens kunnskap og kompetanse. God utdanning jevnt fordelt har gitt god omstillingsevne. Før var en solid grunnutdanning nok til å takle nye arbeidsoppgaver i et langt arbeidsliv. Framover vil det neppe være nok, fordi arbeidslivet vårt endrer seg raskere på grunn av digitalisering og automatisering.

Kirsten Marie Holmen

Kirsten Marie Holmen

Kirsten Marie Holmen er daglig leder for Magic North AS.

Kirsten Marie Holmen er daglig leder for Magic North AS og driver 11 businesser i 4 land. Hun skal snakke om «Å gripe mulighetene i overgangen til en opplevelsesbasert framtid.» I det ligger det både muligheter for å skape ny forretning, men også utfordrin¬ger i forhold til å iverksette endringer som tar høyde for at fremtidige forretningsmodeller er annerledes enn dagens.

For mange bransjer er stikkordene usikkerhet og kontinuerlig endring, og selskaper bør legge strategier som tar høyde for dette og som bidrar til verdiskaping, selv om utviklingen ikke blir eksakt slik en trodde eller håpet på.

Nina Hanssen

Nina Hanssen

Nina Hanssen er forfatter, motivator, foreleser, møteleder, journalist og grunder. Hun er initiativtaker til FBI conference.

 

 
Nina Kvanmo

Nina Kvanmo

Underholdning; Nina Kvanmo, artist, 34 år
Band: Våkenatt
Nina Kvanmo er musiker, artist og spiller eget materiale – med tekster på tromsøværing og musikk influert av pop, blues og viser. Hun vil framføre sin nyskrevede låt "Snodig Snop". Låten handler om det å jobbe skapende med noe man brenner for. Om Nina har en visjon for framtidens Norge, så handler det om folk sine muligheter til å leve meningsfylte liv hvor man får bruke evnene sine, være kreativ, og leve i pakt med jorda.

Gå inn på siden under og meld deg på:

https://www.inspirator.com/innovasjonsdagen/

Konkret Kommunikasjon har ansvaret for kommunikasjonen om FBI-conference

https://www.inspirator.com/innovasjonsdagen/

https://www.inspirator.com/innovasjonsdagen/


IMG-1521.JPG

How proud she is

You are never to old to set another goal

or to dream a new dream

don’t put your life

on hold.

68682394_478756462906624_24451167211749376_n.jpg
IMG-1343.JPG